Đăng kí khóa học phong thủy

𝓝𝓪𝓶 𝓣𝓲𝓮̂𝓷 𝓢𝓲𝓷𝓱 𝓹𝓱𝓪́𝓲 𝓴𝓱𝓪𝓲 𝓰𝓲𝓪̉𝓷𝓰 𝓴𝓱𝓸𝓪́ 𝓱𝓸̣𝓬 𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓾𝔂̉ 🎉
❓ Bạn có hứng thú, luôn tò mò về các vấn đề phong thuỷ, tâm l.inh?
➡ Nam Tiên Sinh phái khai giảng các khoá học phong thuỷ liên tục với các chủ đề kiến thức: Phong thuỷ cuộc sống, Phong thuỷ Nam Tiên Sinh sơ cấp, Phong thuỷ Nam Tiên Sinh cao cấp
⏰ Thời gian khoá học: 10 – 216 giờ học (Tuỳ theo mỗi khoá học)
📍 Địa điểm: 204 Đường N7, Khu phố Phước Lai, Khu dân cư Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜:
𝙆𝙝𝙤𝙖́ 1: 𝙋𝙝𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪𝙮̉ 𝙘𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜
🌟 Thời gian học: 4 buổi vào Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần
🌟 Học phí: 1.000.000 VND
🌟 𝘜̛𝘶 đ𝘢̃𝘪: 𝘏𝘰̣𝘤 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘷𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘳 1.000.000 VND 𝘬𝘩𝘪 𝘮𝘶𝘢 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘵𝘢̣𝘪 𝘴𝘩𝘰𝘱 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶𝘺̉ 𝘕𝘢𝘮 𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘚𝘪𝘯𝘩
𝙆𝙝𝙤𝙖́ 2: 𝙋𝙝𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪𝙮̉ 𝙉𝙖𝙢 𝙩𝙞𝙚̂𝙣 𝙨𝙞𝙣𝙝 – 𝙎𝙤̛ 𝙘𝙖̂́𝙥
🌟 Học 3 buổi / tuần
🌟 Thời gian học: 3 tháng
🌟 Học phí : 10.000.000 VND
🌟 𝘜̛𝘶 đ𝘢̃𝘪: 𝘏𝘰̣𝘤 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘚𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘎𝘪𝘢́𝘰 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̣𝘤, đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘝𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘳 10.000.000 VND 𝘬𝘩𝘪 𝘮𝘶𝘢 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘵𝘢̣𝘪 𝘴𝘩𝘰𝘱 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶𝘺̉ 𝘕𝘢𝘮 𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘚𝘪𝘯𝘩
𝙆𝙝𝙤𝙖́ 3: 𝙋𝙝𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪𝙮̉ 𝙉𝙖𝙢 𝙩𝙞𝙚̂𝙣 𝙨𝙞𝙣𝙝 – 𝘾𝙖𝙤 𝙘𝙖̂́𝙥
🌟 Học 3 buổi / tuần
🌟 Thời gian học: 6 tháng
🌟 Học phí : 50.000.000 VND
🌟 𝘜̛𝘶 đ𝘢̃𝘪: 𝘏𝘰̣𝘤 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘚𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘎𝘪𝘢́𝘰 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̣𝘤, đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘝𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘳 50.000.000 VND 𝘬𝘩𝘪 𝘮𝘶𝘢 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘵𝘢̣𝘪 𝘴𝘩𝘰𝘱 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶𝘺̉ 𝘕𝘢𝘮 𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘚𝘪𝘯𝘩
𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐚̣𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜:
💪 Hiểu rõ và phân biệt các khái niệm về khoa học, tôn giáo, tâm linh huyền bí và mê tín,…
💪 Hiểu và tự bố trí phong thủy cho gia đình và bạn bè
💪 Có khả năng xử lý phong thủy tốt cho mọi người, thiết kế phong thủy trong xây dựng, hóa giải được khi ngôi nhà bị phạm phong thủy.
𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧: Nam Tiên Sinh – là nhà Nghiên cứu Triết học Phương Đông, Phương Tây, học thuật Phương Đông, Các nền Tôn Giáo trên thế giới; đồng thời là chuyên gia thiết kế phong thuỷ tại Việt Nam. Ông còn là doanh nhân và chuyên gia kinh tế, cố vấn quản trị doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam.
🎁🎁🎁 Chi tiết khoá học cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn sẽ được gửi tới mỗi học viên đăng kí thành công.
🎯 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂ 𝐍𝐆𝐀𝐘 với Nam Tiên Sinh thông qua fanpage hoặc hotline 0332099999 để đăng ký!
———————
Phong Thủy Nam Tiên Sinh
⛩ Địa chỉ: 204 Đường N7, Khu phố Phước Lai, Khu dân cư Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
☎ Hotline: 0332099999
🌐 Website: https://namtiensinh.com/