Nhà đắc “Tam ban Xảo quái” – Họa ẩn trong phúc

Tam ban Xảo quái là thế nhà cực tốt, có một không hai trong Phong thủy Huyền Không. Tuy nhiên, không phải nhà nào đắc cách này cũng tốt, có những trường hợp chẳng những không may mắn, tốt đẹp mà còn hao tài tốn của, hại người. Cùng Nam Tiên Sinh tìm hiểu nhà đắc “Tam ban Xảo quái”  có phải họa ẩn trong phúc?

Nhà thường chỉ có cửa trước, chứ không có cửa sau. Lý do là vì những nhà đắc “Tam ban Xảo quái” hầu như bao giờ cũng gặp trường hợp “thượng Sơn, hạ Thủy”, vượng tinh của hướng sẽ tới phía sau nhà, còn vượng tinh của sơn sẽ tới phía trước. Nếu phía sau nhà không có cửa hoặc ao, hồ thì vượng tinh của hướng đã bị “thượng Sơn”, nên tài lộc gặp nhiều khó khăn, bế tắc.

Nếu như phía trước nhà đã có cửa mà còn trống, thoáng, thì vượng tinh của sơn đã bị “hạ Thủy”, chủ phá bại về nhân đinh. Đó là chưa kể trong 16 cách cuộc đắc “Tam ban Xảo quái” thì đa số lại còn bị Phản – Phục ngâm, nên không tránh được họa.

Cho nên tối thiểu là nhà phải có cổng, cửa, hay thủy tại khu vực có vượng khí của hướng tinh, dùng cách “nhất chính đương quyền” để hóa giải những cuộc “thượng Sơn, hạ Thủy” và Phản – Phục ngâm thì mới có thể tránh được tai họa.

Cách “thượng Sơn, hạ Thủy” của Phi tinh chỉ là hình thức, tức là vì hướng tinh chiếu tới phía sau nhà, nên trên danh nghĩa thì nó đã bị “thượng Sơn”. Nhưng nếu phía sau nhà có thủy hoặc cửa ra vào thì nó đã “gặp nước”, nên biến thành cách “đáo hướng”, chứ không còn là cách “thượng Sơn” nữa.

Tương tự với sơn tinh tới hướng trên danh nghĩa là “hạ Thủy”, nhưng nếu phía trước có núi hay nhà cao thì sơn tinh đã “gặp núi”, nên lại biến thành cuộc “đáo sơn”.

Còn về Phản – Phục ngâm thì chúng chỉ gây tai họa trong trường hợp là khí suy, tử mà thôi. Nên nếu phương có vượng khí mà có cửa hoặc sông, hồ, ao thì không phải lo lắng.

Nhà đắc “Tam ban Xảo quái” nhưng sau nhà không có cửa, lại còn có núi cao hay nhà cao, phía trước nhà đã có cửa, lại còn thêm trống, thoáng thì tai họa càng nặng.

Nếu đã phạm các điều ở trên, mà hướng nhà lại kiêm nhiều, vị trí cửa, bếp, bàn thờ,… còn phạm Không vong thì tai họa càng nghiêm trọng.

Phía sau nhà đã không có cửa hay thủy, còn cửa trước tuy không nằm ngay đầu hướng, nhưng lại nằm trong  khu vực làm tiết thoát nguyên khí của hướng tinh nơi đầu hướng (tức hướng tinh ở hướng phải sinh cho hướng tinh nơi cửa) thì cũng gặp nhiều tai họa.

Những nhà đắc “Tam ban Xảo quái” tuy phía sau có cửa, nhưng lại bị nhà hàng xóm cao hoặc áp sát, phía trước tuy không có cửa, nhưng có sân trống hay thủy thì cũng vẫn là cách cục phá bại và gặp nhiều tai họa.

Xem thêm: 

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Có thể bạn quan tâm