Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn

Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn

Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn có nghìn mắt nghìn tay chính là để cứu vớt chúng sinh. Bàn tay tượng trưng cho hành động, con mắt tượng trưng cho sự theo dõi và xem xét. Tất cả mọi hoạt động của chúng sinh trên trần gian đều sẽ được Phật dõi theo và chứng […]

Bạn sẽ nhận được 10 Point khi mua sản phẩm này

600,000 

Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn có nghìn mắt nghìn tay chính là để cứu vớt chúng sinh. Bàn tay tượng trưng cho hành động, con mắt tượng trưng cho sự theo dõi và xem xét. Tất cả mọi hoạt động của chúng sinh trên trần gian đều sẽ được Phật dõi theo và chứng giám cả ngày lẫn đêm. Mắt nằm trong tay cũng có nghĩa là mắt thấy đến đâu tay sẽ làm đến đó. Sẽ hành động để giúp chúng sinh vượt qua những khổ ải trần gian của mình. Thiện nam, tín nữ thấy Phật bà thì vui vẻ, hoan hỉ vì ngài vừa uy nguy lại hiền hòa. Kẻ bất lương gặp bà thì khiếp sợ và không dám làm càng.

Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn trong đạo Phật là để thờ cúng. Để chúng sinh có thể cầu xin bà che chờ vượt qua hoạn nạn. Để Phật Bà gần chúng sinh và để ngài ngự trị nghỉ ngơi tiếp tục đi cứu độ.

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn”