Cách Xem Hướng Nhà Hợp Tuổi Vợ Chồng Đúng Nhất

Theo quan điểm của người Việt xưa, việc chọn hướng nhà phụ thuộc vào tuổi của người chồng. Tuy nhiên, việc này cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau. Sau đây, Nam Tiên Sinh sẽ một hướng dẫn cơ bản để giúp bạn xác định được hướng nhà phù hợp với tuổi vợ chồng.

Nên Xem Hướng Nhà Theo Tuổi Chồng Hay Vợ?

Trong quá khứ, người ta thường quan niệm rằng hướng nhà nên dựa theo tuổi của người chồng, người trụ cột và gánh vác gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, việc chọn lựa hướng nhà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Trường hợp người phụ nữ là người trụ cột và đảm nhận vai trò quan trọng trong gia đình, hoặc gia đình không có người đàn ông, thì có thể xem xét hướng nhà theo tuổi của người phụ nữ.

Có tổng cộng 8 hướng nhà trong phong thủy, được chia thành 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Một số người lo lắng và bất an khi nhà ở trong một trong những hướng xấu này, mặc dù chưa biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Do đó, việc xem xét hướng nhà theo tuổi vợ chồng vẫn được khuyến nghị, theo quan niệm “có kiêng có lành” của người xưa.

Xác Định Cung Mệnh Theo Tuổi Như Thế Nào?

Dựa trên những nguyên tắc tính toán trong phong thuỷ, tuổi tác của vợ chồng và hướng nhà được chia thành 2 nhóm như sau:
 • Đông Tứ Mệnh: Gồm những gia chủ có tuổi thuộc quẻ Chấn, Tốn, Khảm, Ly. Các hướng nhà phù hợp với tuổi này là các hướng nhà thuộc Đông Tứ Trạch như: Đông, Đông Nam, Nam và Bắc.
 • Tây Tứ Mệnh: gồm những gia chủ có tuổi thuộc quẻ Càn, Cấn, Đoài, Khôn. Các hướng nhà phù hợp với tuổi này là các hướng nhà thuộc Tây Tứ Trạch như Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc.
Nếu không biết năm sinh âm lịch của mình tương ứng với quẻ (cung mệnh) nào thì bạn có thể tra bảng dưới đây. Từ đó có thể tìm được hướng tốt, xấu theo năm sinh sẽ được Batdongsan.com.vn đề cập kỹ hơn ở phần 3 của bài viết:

NĂM SINH ÂM LỊCH

NAM

NỮ

1940 1949 1958 1967 1976 1985 1994 2003 2012 2021 Càn Ly
1941 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004 2013 2022 Khôn Khảm
1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005 2014 2023 Tốn Khôn
1943 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006 2015 2024 Chấn Chấn
1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007 2016 2025 Khôn Tốn
1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 2017 2026 Khảm Cấn
1946 1955 1964 1973 1982 1991 2000 2009 2018 2027 Ly Càn
1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001 2010 2019 2028 Cấn Đoài
1948 1957 1966 1975 1984 1993 2002 2011 2020 2029 Đoài Cấn

Cách Xác Định Hướng Nhà Hợp Tuổi Vợ Chồng

Việc xem và chọn hướng nhà hợp với tuổi vợ chồng cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, để có được định hướng đúng, thì bạn cần phải biết cung, mệnh của mình. Ở phần 2, bạn đã biết được mình thuộc cung mệnh nào, tuy nhiên, dưới đây Batdongsan.com.vn sẽ phân tích kỹ hơn về năm sinh của người nam/ nữ cùng mệnh và hướng tốt, xấu tương ứng.

Nhóm Người Thuộc Quẻ Càn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Càn Trạch:
 • Nam giới sinh vào các năm: 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1985, 1994, 2003, 2012…
 • Nữ giới sinh vào các năm: 1937, 1946, 1955, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018…
Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:
 • Nhà hướng Chính Nam: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Chính Đông: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Chính Tây: Diên niên
 • Nhà hướng Chính Bắc: Lục sát
 • Nhà hướng Tây Nam: Phú quý
 • Nhà hướng Đông Nam: Họa hại
 • Nhà hướng Đông Bắc: Diên niên
 • Nhà hướng Tây Bắc: Phục vị

Nhóm Người Thuộc Quẻ Đoài Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Đoài Trạch:
 • Nam giới sinh vào các năm: 1939, 1948, 1957, 1966,1975,1984, 1993, 2002, 2011…
 • Nữ giới sinh vào các năm: 1038, 1947, 1956,1974, 1983, 1992, 2001, 2010…
Nếu gia chủ thuộc quẻ Đoài Trạch, thì cần chú ý xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng như sau:
 • Nhà hướng Chính Nam: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Chính Đông: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Chính Tây: Phục vị
 • Nhà hướng Chính Bắc: Lục sát
 • Nhà hướng Tây Nam: phát huy vinh quang của tổ tiên
 • Nhà hướng Đông Nam: Lục sát
 • Nhà hướng Đông Bắc: Gia đạo hưng vượng, phát đạt
 • Nhà hướng Tây Bắc: phát huy vinh quang của tổ tiên

Nhóm Người Thuộc Quẻ Khôn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Khôn Trạch:
 • Nam giới sinh vào các năm: 1932, 1935, 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1995, 1998, 2004, 2007, 2013…
 • Nữ giới sinh vào các năm: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014…
Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý khi xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng như sau:
 • Nhà hướng Chính Nam: Lục sát
 • Nhà hướng Chính Đông: Hoạ hại
 • Nhà hướng Chính Tây: Có thăng tiến
 • Nhà hướng Chính Bắc: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Tây Nam: Phục vị
 • Nhà hướng Đông Nam: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Đông Bắc: Có thăng tiến
 • Nhà hướng Tây Bắc: Vợ chồng hòa hợp

Nhóm Người Thuộc Quẻ Cấn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Khôn Trạch:
 • Nam giới sinh vào các năm: 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010…
 • Nữ giới sinh vào các năm: 1936, 1945, 1948, 1954, 1957, 1966, 1972, 1981,1990, 1993, 1999, 2002, 2008, 2011…
Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:
 • Nhà hướng Chính Nam: Hoạ hại
 • Nhà hướng Chính Đông: Lục sát
 • Nhà hướng Chính Tây: Con cháu hưng vượng
 • Nhà hướng Chính Bắc: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Tây Nam: Nhà giàu có
 • Nhà hướng Đông Nam: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Đông Bắc: Phục vị
 • Nhà hướng Tây Bắc: Nhà giàu có

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Chấn

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Chấn:
 • Nam giới thuộc quẻ Trạch Chấn thường được sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988,1997, 2006, 2015….
 • Nữ giới thuộc quẻ Trạch Chấn thường được sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988,1997, 2006, 2015….
Nếu gia chủ thuộc quẻ này, khi xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng cần chú ý:
 • Nhà hướng Chính Nam: Sự nghiệp thăng tiến
 • Nhà hướng Chính Đông: Phục vị
 • Nhà hướng Chính Tây: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Chính Bắc: Sự nghiệp thăng tiến
 • Nhà hướng Tây Nam: Họa hại
 • Nhà hướng Đông Nam: Thăng quan, đông con cháu
 • Nhà hướng Đông Bắc: Lục sát
 • Nhà hướng Tây Bắc: Ngũ quỷ

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Ly

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Ly:
 • Nam giới sinh vào các năm: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018…
 • Nữ giới sinh vào các năm: 1931, 1940, 1949, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000,2009, 2018…
Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:
 • Nhà hướng Chính Nam: Phục vị
 • Nhà hướng Chính Đông: Con Hiền tài
 • Nhà hướng Chính Tây: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Chính Bắc: Tích tụ hiền tài
 • Nhà hướng Tây Nam: Lục sát
 • Nhà hướng Đông Nam: Con Hiền tài
 • Nhà hướng Đông Bắc: Hoạ hại

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Khảm

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Khảm:
 • Nam giới sinh vào các năm: 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017…
 • Nữ giới sinh vào các năm: 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013…
Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:
 • Nhà hướng Chính Nam: Làm ăn phát đạt
 • Nhà hướng Chính Đông: Đông con cháu
 • Nhà hướng Chính Tây: Họa hại
 • Nhà hướng Chính Bắc: Sự nghiệp thăng tiến
 • Nhà hướng Tây Nam: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Đông Nam: Đông con cháu
 • Nhà hướng Đông Bắc: Ngũ Quỷ
 • Nhà hướng Tây Bắc: Lục sát

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Tốn

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Tốn:
 • Nam giới sinh vào các năm: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014…
 • Nữ giới sinh vào các năm: 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1989, 1998, 2007, 2016…
Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:
 • Nhà hướng Chính Nam: giàu sang
 • Nhà hướng Chính Đông: phát văn chương
 • Nhà hướng Chính Tây: Lục sát
 • Nhà hướng Chính Bắc: Sự nghiệp thăng tiến
 • Nhà hướng Tây Nam: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Đông Nam: Phục vị
 • Nhà hướng Đông Bắc: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Tây Bắc: Họa hại

Xem thêm: 

Trên đây là một quy tắc cơ bản để chọn hướng nhà phù hợp với tuổi vợ chồng theo trường phái Phong thủy Bát trạch. Tuy nhiên, cách này chỉ mang tính tham khảo. Để đạt được mức độ chính xác cao hơn, nên cung cấp đầy đủ thông tin cho các chuyên gia tư vấn phong thủy hoặc mời người có kiến thức chuyên sâu đến khảo sát trực tiếp bố cục của ngôi nhà và mảnh đất. Hy vọng những thông tin mà Nam Tiên Sinh vừa chia sẻ sẽ giúp gia chủ có cái nhìn tổng quan hơn về cách xem xét hướng nhà phù hợp với tuổi vợ chồng và từ đó ứng dụng vào trường hợp cụ thể của mình.

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Có thể bạn quan tâm