Huyền không phi tinh năm 2023: Văn khúc tinh nhận lệnh

Huyền không phi tinh năm 2023 là năm cuối cùng của hạ nguyên vận tám. Sao Văn Khúc nắm quyền hiệu lệnh năm, sáo Bát Bạch nắm quyền tháng thứ nhất. Trong mười hai kỳ, tháng giêng và tháng mười có lưu nguyệt giống nhau, tháng hai và tháng mười một, tháng ba và tháng mười hai cũng đều như thế. Người luận huyền không cần nắm được tính chất cát hung của từng sao, khi nó đi đến cung nào thì cần dựa vào mối quan hệ giữa sao chủ và sao khách mà định đoán.

huyền không phi tinh 2023

Huyền không phi tinh năm 2023 lưu niên lệnh

Chủ quản năm Quý Mão 2023 là sao Tứ Lục. Tứ Lục chủ về nhà nho khoa giáp; lúc được vận thì đăng tên bảng vàng, con gái trong nhà xinh đẹp nết na; lúc thất vận thì dễ bị hen suyễn, quyên sinh, dâm đãng.

Trung cung Tứ Lục – Văn Khúc
Tây Bắc Ngũ Hoàng – Liêm Trinh
Tây Lục Bạch – Vũ Khúc
Đông Bắc Thất Xích – Phá Quân
Nam Bát Bạch – Tả Phù
Bắc Cửu Tử – Hữu Bật
Tây Nam Nhất Bạch – Tham Lang
Đông Nhị Hắc – Cự Môn
Đông Nam Tam Bích – Lộc Tồn

Hành tung lưu niên phi tinh năm Quý Mão:

Tứ Lục tới trung cung: Bệnh ngoài da và phong thấp phát triển.

Ngũ Hoàng tới Càn: Nhiều bệnh trong người, bệnh ở đầu phát tác, đi xa không lợi.

Lục Bạch tới Đoài: Dễ bị thương vì kim loại

Thất Xích tới Cấn: Phát tài nhưng khó giữ

Bát Bạch tới Ly: Hỉ sự lâm môn

Cửu Tử tới Khảm: Vui mừng khôn xiết

Nhất Bạch tới Khôn: Bệnh đường tiêu hóa, nữ nhân nắm quyền

Nhị Hắc tới Chấn: Kiện tụng, đau chân, đường ruột, tai họa

Tam Bích tới Tốn: Lên xuống thất thường, vận khí tráo trở

Huyền không phi tinh năm 2023 lưu nguyệt lệnh

Huyền không phi tinh tháng Giêng năm 2023

Trung cung Bát Bạch
Tây Bắc Cửu Tử
Tây Nhất Bạch
Đông Bắc Nhị Hắc
Nam Tam Bích
Bắc Tứ Lục
Tây Nam Ngũ Hoàng
Đông Lục Bạch
Đông Nam Thất Xích

Huyền không phi tinh tháng Hai năm 2023 (bao gồm tháng nhuận)

Trung cung Thất Xích
Tây Bắc Bát Bạch
Tây Cửu Tử
Đông Bắc Nhất Bạch
Nam Nhị Hắc
Bắc Tam Bích
Tây Nam Tứ Lục
Đông Ngũ Hoàng
Đông Nam Lục Bạch

Huyền không phi tinh tháng Ba năm 2023

Trung cung Lục Bạch
Tây Bắc Thất Xích
Tây Bát Bạch
Đông Bắc Cửu Tử
Nam Nhất Bạch
Bắc Nhị Hắc
Tây Nam Tam Bích
Đông Tứ Lục
Đông Nam Ngũ Hoàng

Tháng Bốn năm 2023

Trung cung Ngũ Hoàng
Tây Bắc Lục Bạch
Tây Thất Xích
Đông Bắc Bát Bạch
Nam Cửu Tử
Bắc Nhất Bạch
Tây Nam Nhị Hắc
Đông Tam Bích
Đông Nam Tứ Lục

Huyền không phi tinh tháng Năm năm 2023

Trung cung Tứ Lục
Tây Bắc Ngũ Hoàng
Tây Lục Bạch
Đông Bắc Thất Xích
Nam Bát Bạch
Bắc Cửu Tử
Tây Nam Nhất Bạch
Đông Nhị Hắc
Đông Nam Tam Bích

Tháng Sáu năm 2023

Trung cung Tam Bích
Tây Bắc Tứ Lục
Tây Ngũ Hoàng
Đông Bắc Lục Bạch
Nam Thất Xích
Bắc Bát Bạch
Tây Nam Cửu Tử
Đông Nhất Bạch
Đông Nam Nhị Hắc

Huyền không phi tinh tháng Bảy năm 2023

Trung cung Nhị Hắc
Tây Bắc Tam Bích
Tây Tứ Lục
Đông Bắc Ngũ Hoàng
Nam Lục Bạch
Bắc Thất Xích
Tây Nam Bát Bạch
Đông Cửu Tử
Đông Nam Nhất Bạch

Huyền không phi tinh tháng Tám năm 2023

Trung cung Nhất Bạch
Tây Bắc Nhị Hắc
Tây Tam Bích
Đông Bắc Tứ Lục
Nam Ngũ Hoàng
Bắc Lục Bạch
Tây Nam Thất Xích
Đông Bát Bạch
Đông Nam Cửu Tử

Tháng Chín năm 2023

Trung cung Cửu Tử
Tây Bắc Nhất Bạch
Tây Nhị Hắc
Đông Bắc Tam Bích
Nam Tứ Lục
Bắc Ngũ Hoàng
Tây Nam Lục Bạch
Đông Thất Xích
Đông Nam Bát Bạch

Huyền không phi tinh tháng Mười năm 2023

Trung cung Bát Bạch
Tây Bắc Cửu Tử
Tây Nhất Bạch
Đông Bắc Nhị Hắc
Nam Tam Bích
Bắc Tứ Lục
Tây Nam Ngũ Hoàng
Đông Lục Bạch
Đông Nam Thất Xích

Huyền không phi tinh tháng Mười Một năm 2023

Trung cung Thất Xích
Tây Bắc Bát Bạch
Tây Cửu Tử
Đông Bắc Nhất Bạch
Nam Nhị Hắc
Bắc Tam Bích
Tây Nam Tứ Lục
Đông Ngũ Hoàng
Đông Nam Lục Bạch

Tháng Mười Hai năm 2023

Trung cung Lục Bạch
Tây Bắc Thất Xích
Tây Bát Bạch
Đông Bắc Cửu Tử
Nam Nhất Bạch
Bắc Nhị Hắc
Tây Nam Tam Bích
Đông Tứ Lục
Đông Nam Ngũ Hoàng

Tìm cát tránh hung năm 2023

Nguyên tắc chung:

  • Tìm cát: Lấy Nhất bạch, Lục bạch, Bát bạch, Cửu tử làm thiện tinh để mưu cầu.
  • Tránh hung: Lấy Tam Bích, Nhị Hắc, Tứ Lục, Ngõ Hoàng, Thất Xích để hóa sát.

Nguyên tắc riêng:

  • Lập tinh bàn huyền không phi tinh của tòa nhà để làm cơ sở
  • Lấy lưu niên, lưu nguyệt năm 2023 bay vào bát cung để định cát hung

 

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Có thể bạn quan tâm