Lường thiên xích trong huyền không phi tinh

Để lập được tinh bàn huyền không thì ngoài khái niệm tam nguyên cửu vận thì đường Lường thiên xích là không thể không biết. Vậy Lường thiên xích là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm này qua bài viết dưới đây nhé.

Lường thiên xích là gì

Lường thiên xích (hay Lượng thiên xích) còn được gọi là “Cửu tinh đãng quái” nó là quỹ đạo cố định để phân bố cửu tinh trong Lạc thư, hay Hậu thiên Bát quái. Gọi là Lượng thiên xích vì đây được coi như là 1 công cụ (Xích: cây thước) để đo lường (lượng) thiên vận (thiên).

Vòng Lượng thiên Xích trong huyền không phi tinh chính là quỹ đạo, là cách bố trí cửu tinh trên tinh bàn huyền không. Sự di chuyển, sắp xếp của Cửu tinh theo vòng Lượng thiên xích là dựa theo thứ tự số trong Lạc thư (hay Hậu thiên Bát quái) mà đi. Bắt đầu từ chính giữa (tức trung cung).

Trong huyền không thì Lường thiên xích có 2 chiều, chiều thuận và chiều nghịch như hình bên dưới.

Chiều của Lường thiên xích khi nào thuận, khi nào nghịch

Lường thiên xích thuận

Từ ảnh ở trên ta thấy. Lường thiên xích thuận sẽ đi theo quỹ đạo sau: Từ Trung cung (5) bay sang (6) –> (7) –> (8)–> (9) –> (1) –> (2)–> (3)–> (4). Số tăng dần (Ví dụ trung cung là 1 thì sang cung 6 là số 2, cung số 7 là số 3… )

Lường thiên xích nghịch

Từ ảnh ở trên ta thấy. Lường thiên xích nghịch sẽ đi theo quỹ đạo sau: Từ Trung cung (5) bay sang (4) –> (3) –> (2)–> (1) –> (9) –> (8)–> (7)–> (6) Số tăng dần (Ví dụ trung cung là 1 thì sang cung 4 là số 2, cung số 3 là số 3… )

Khi nào lường thiên xích đi thuận, khi nào đi nghịch

Để xác định tọa tinh và hướng tinh bay thuận hay bay nghịch, chúng ta dựa trên 5 quy tắc sau:

  1. Quy tắc 1: Nếu tọa và hướng thuộc sơn thứ nhất (ví dụ: nhà hướng Bính, Mùi, Canh… thuộc sơn thứ nhất) và tọa tinh hoặc hướng tinh là sao 1, 3, 7, 9 thì sao sẽ bay thuận.
  2. Quy tắc 2: Nếu tọa và hướng thuộc sơn thứ nhất (ví dụ: nhà hướng Bính, Mùi, Canh… thuộc sơn thứ nhất) và tọa tinh hoặc hướng tinh là sao 2, 4, 6, 8 thì sao sẽ bay nghịch.
  3. Quy tắc 3: Nếu tọa và hướng thuộc sơn thứ 2 hoặc thứ 3 (ví dụ: nhà hướng Ngọ, Đinh, Khôn , Thân… thuộc sơn thứ 2 và thứ 3) và tọa tinh hoặc hướng tinh là sao 1, 3, 7, 9 thì sao sẽ bay nghịch.
  4. Quy tắc 4: Nếu tọa và hướng thuộc sơn thứ 2 hoặc thứ 3 (ví dụ: nhà hướng Ngọ, Đinh, Khôn , Thân… thuộc sơn thứ 2 và thứ 3) và tọa tinh hoặc hướng tinh là sao 2, 4, 6, 8 thì sao sẽ bay thuận.
  5. Quy tắc 5: Trường hợp tọa tinh hay hướng tinh là sao số 5 thì
    • Nếu Sao vận tinh ở trung cung là: 1, 3, 7, 9 và hướng tinh thuộc sơn thứ nhất sẽ bay thuận, hướng tinh ở sơn thứ 2 và thứ 3 sẽ bay nghich.
    • Nếu Sao vận tinh ở trung cung là: 2, 4, 6, 8 và hướng tinh thuộc sơn thứ nhất sẽ bay nghịch, hướng tinh ở sơn thứ 2 và thứ 3 sẽ bay thuận.

Nói về vòng Lường Thiên Xích, sách Trạch Vận Tân Án có viết “Thùy đắc Lượng Thiên Xích nhất chi; Bộ lường trung, ngoại cổ kim thi; Tử sinh đắc thất tùy thám sách; Quá hiện vị lai liễu liễu tri.” Tạm dịch là: Nếu đã nắm được vòng Lượng thiên Xích; Có thể đo lường mọi chuyện trong, ngoài xưa nay; Tìm hiểu được sự sống chết và được mất; Biết rõ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Xem thêm: 

Trên đây là chia sẻ về Lường thiên xích và chiều của lường thiên xích. Rất nhiều người đang nhầm lẫn về chiều đi thuận hay nghịch của lường thiên xích. Sai về chiều thuận hay nghịch là sai lầm nghiệm trọng, nó dẫn đến toàn bộ tinh bàn bị sai.

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Có thể bạn quan tâm