Phong thủy Bát Trạch

Khái niệm bát trạch

Bát” nghĩa là “tám”. “Trạch” nghĩa là nhà, là đất và các thành phần liên quan. Bát cung, bát quái, bát mệnh, bát biến đều chỉ tám mối quan hệ giữa nhà với người thông qua tám đại lượng là Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn và Sinh khí, Diên niên, Thiên y, Phục vị, Họa hại, Lục sát. Phong thủy bát trạch chính là một môn khoa học về phong thủy chuyên nghiên cứu những mối quan hệ giữa Nhân Khí trong không gian của ngôi nhà. 

Dựa trên bát trạch phong thủy thì cung mệnh của mỗi người sẽ kết hợp với 8 hướng nhà để tạo ra những dòng khí khác nhau, ảnh hưởng tốt hoặc xấu với mỗi người cũng từ đó mà có sự khác biệt. Có thể với hướng nhà này sẽ tốt cho người này nhưng lại là hướng xấu đối với người kia. 

Ý nghĩa của việc xem phong thủy bát trạch

Xem phong thủy bát trạch với mục đích chính là để tìm ra phương vị tốt xấu trong nhà dựa trên sự phối hợp mệnh tuổi cùng các hướng bát trạch. Bởi vậy phong thủy bát trạch có ý nghĩa vô cùng lớn với gia chủ nhằm chọn được cát hung trong phong thủy của ngôi nhà cùng với những nghiên cứu chi tiết về việc kết hợp tuổi đến vị trí của hướng cửa, lối đi, phòng khách, phòng ngủ, bếp, hồ nước,… nhằm đảm bảo cho gia chủ nhận được nhiều phúc phần, cuộc sống an lành, hưng thịnh tài chính, công danh sáng lạn, tránh được những điều xấu. 

 

Các Cung trong Phong thủy Bát Trạch

Người mới học Phong thủy Bát Trạch cần phải hiểu và thuộc ý nghĩa của bát cung. Tám cung hay tám phương được lấy từ bát quái, mỗi quái đại diện cho những hệ ngữ nghĩa khác nhau, bát cung là: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Dưới đây là một vài tàng tầng nghĩa của bát quái.

Về mặt phương vị và ngũ hành

Trong lý thuyết về phong thủy bát trạch cơ bản phân chia Dương trạch bao gồm 8 hướng là: Đông, Đông Nam, Đông Bắc, Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Bắc, Nam. Mỗi hướng lại có liên quan đến quái mệnh của người người, có thể hợp hoặc không hợp. Cụ thể bát quái đồ đã chia các hướng, cung mệnh trong phong thủy bát trạch như sau: 

 

Cung Phương Ngũ hành
Càn Tây Bắc Kim
Đoài Tây Kim
Ly Nam Hỏa
Chấn Đông Mộc
Tốn Đông Nam Mộc
Khảm Bắc Thủy
Cấn Đông Bắc Thổ
Khôn Tây Bắc Thổ

 

Về mặt con người và tính cách

 

Cung Người Tính cách
Càn Cha, ông Mạnh mẽ
Đoài Út nữ Mềm yếu
Ly Thứ nữ Thông minh
Chấn Trưởng nam Nóng giận
Tốn Trưởng nữ Dùng dằng
Khảm Thứ nam Nham hiểm
Cấn Trung nam Thận trọng
Khôn Mẹ, bà Bao dung

 

Về mặt tự nhiên và địa lý

Cung Hình tượng Biểu tượng
Càn Trời Kinh thành
Đoài Đầm Quán ăn
Ly Lửa Công sở
Chấn Sấm Rừng núi
Tốn Gió Thảo nguyên
Khảm Nước Sông nước
Cấn Núi Nhà ngục
Khôn Đất Ruộng đất

 

Hướng dẫn tính cung bát trạch, bát quái theo năm sinh

Cách tính bát quái dựa theo năm sinh

Việc tính được cung bát quái theo tuổi, năm sinh sẽ giúp tính được phi cung bát trạch, chọn được hướng nhà tốt theo bát trạch chính xác. Gia chủ có thể tính được cung phi bát quái gồm Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài dựa trên tuổi và giới tính nam nữ sẽ tính được cung phi bát quái. Cách để xem cung bát quái dựa theo năm sinh của nam và nữ như sau:

Lấy năm sinh âm lịch (dựa theo tiết lập xuân, nếu như sinh trước tiết lập xuân thì sẽ tính năm trước đó, còn nếu sinh sau tiết lập xuân thì sẽ tính là năm sau). Sau đó cộng tổng các số của năm sinh cho đến khi cho kết quả còn một số. Tiếp đó cộng thêm 4. Như như tổng lớn hơn 9 thì sẽ cộng 2 số lại cho đến khi kết quả nhỏ hơn 9. Sau khi cộng các số rơi vào số 5 thì Nam quy về số 2, nữ quy về số 8. 

Sau khi được 1 số ta tra theo bảng dưới để biết thuộc cung gì.

Hướng dẫn xem cung bát trạch đơn giản

Trong phong thủy bát trạch sẽ chia thành 2 hướng là Đông tứ trạch tương đương các quái số là 1, 3, 4, 9 và Tây tứ trạch tương đương các quái số là 2, 6, 7, 8. Dựa trên thứ tự các cung bát quái sẽ tương ứng với các quái số là Khảm 1, Khôn 2, Chấn 3, Tốn 4, Càn 6, Đoài 7, Cấn 8, Ly 9.

Bởi vậy, dựa vào cung bát quái của mỗi người là Nam hay Nữ sẽ đối chiếu được các quái số của hướng Đông tứ trạch và Tây tứ trạch, từ đó xác định được hướng bát trạch theo tuổi đúng nhất. Lưu ý rằng, những người thuộc Đông tứ mệnh thì sẽ hợp với hướng Đông tứ trạch và người Tây tứ mệnh hợp với hướng Tây tứ trạch. 

Nam Tiên Sinh sẽ chia

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Có thể bạn quan tâm